SG150- Quality Improvement Coordinator (Grade VII), Saolta University HealthCare Group/ Comhordaitheoir um Fheabhsú Caighdeán (Grád VII)

SG150- Quality Improvement Coordinator (Grade VII), Saolta University HealthCare Group/ Comhordaitheoir um Fheabhsú Caighdeán (Grád VII)

brown thomas | null, IE

Posted 11 days ago

Apply Now

Description

Campaign Reference Number & Job Title: Quality Improvement Coordinator (Grade VII) SG150 Grade Code: 0582 County: Galway Mayo Roscommon Sligo Donegal Hse Area: Saolta University Health Care Group Staff Category: Management/ Admin/ OoCIO Contract Type: Permanent Whole time Internal/External: External Proposed Interview Dates: Interviews will be held as soon as possible after closing date. Candidates will normally be given at least one weeks' notice of interview. The timescale may be reduced in exceptional circumstances Informal Enquiries: Tara Cahill, Academic Business Manager, Saolta University Health Care Group, Galway University Hospital, Tel: 091 893272, email: tara.hannon@hse.ie John McElhinney, Group Quality & Safety Manager, Saolta University Health Care Group, Sligo University Hospital, Tel. 0877952520 Email: John.McElhinney@hse.ie Closing Date: 10.00am on 27th January 2023 Location Details: At a location to be determined within the Saolta University Health Care Group. A panel may be created for Quality Improvement Coordinator (Grade VII), Saolta, from which permanent and specified purpose vacancies of full or part time duration may be filled. Application Details Applications must be submitted via Rezoomo only. Applications received in any other way will not be accepted. There will be no exceptions made Post Specific Related Information Please download and submit application form for this exciting role through the Rezoomo website (Using Google Chrome) ***CV's not accepted for this campaign*** For Eligibility Criteria and further information on this post, please view the attached job specification available Uimhir an Fheachtais & Teideal an phoist: Comhordaitheoir um Fheabhsú Caighdeán (Grád VII) SG150 Cód Gráid : 0582 Contae: Gaillimh Maigh Eo Ros Comáin Sligeach Tír Chonaill Limistéar FnaSS: An Grúpa Ollscoile um Chúram Sláinte Saolta Aicme Foirne: Bainistíocht/Riarachán/OoCIO Conradh- cineál: Buan, Lánaimseartha Inmheánach /Seachtrach: Seachtrach Dátaí agallaimh – beartaithe: Tionólfar na hagallaimh chomh luath agus is féidir tar éis an dáta deiridh le haghaidh iarratais. Cuirfear scéala chuig na hiarrthóirí seachtain roimh na hagallaimh de ghnáth. D’fhéadfaí fógra níos gaire a chur chuig iarrthóirí, i gcúinsí eisceachtúla Fisorúcháin neamhfhoirmiúíl: Tara Cahill, Bainisteoir Gnó Acadúil, An Grúpa Ollscoile um Chúram Sláinte Saolta ,Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh, Teil: 091 893272, Rphost: tara.hannon@hse.ie John McElhinney, Bainisteoir um Cháilíocht agus Shábháilteacht an Ghrúpa, Saolta University Health Care Group, An Grúpa Ollscoile um Chúram Sláinte Saolta, Ospidéal na hOllscoile, Sligeach, Teil. 0877952520 Rphost: John.McElhinney@hse.ie Dáta deiridh: 10.00rn 27 Eanáir 2023 Postanna Tá láthair an phoist le socrú sa Ghrúpa Ollscoile um Chúram Sláinte Saolta . Oinceolaíocht Haemaiteolaíochta Lae agus Leigheas Éigeandála . Féadfar painéil a chruthú le haghaidh: Comhordaitheoir um Fheabhsú Caighdeán (Grád VII) Saolta. óna bhféadfar folúntais bhuana agus folúntas sainchuspóra lánaimseartha nó páirtaimseartha a líonadh amach anseo Sonraí Iarratais Ní ghlacfar ach le hiarratais a déantar fríd Rezoomo roimh an dáta/am deiridh le haghaidh iarratais. Ní ghlacfar le hiarratais ar bhealach ar bith eile. Ní dhéanfar aon eisceacht. Eolas sonrach faoin bpost Ioslódáil an fhoirm don phost tarraingteach seo agus cuir isteach air ar shuíómh Rezoomo ( úsáid Googe Chrome ) *** Ní ghlacfar le CV sa bhfeachtas seo *** Tá sonraí maidir le critéir incháilithe an phoist agus eolas eile ar fáil anseo