PENGURUS QA

PENGURUS QA

Trident Gloves Sdn Bhd | Klang, 10, MY

Posted 13 days ago

Apply Now

Description


Mengurus dan memimpin pasukan pasukan Kualiti dengan menyelaras dan mengarahkan semua aspek pembangunan labotari, latihan kakitangan, ujian dan sokongan operasi berterusan
Inisiatif projek Peningkatan Kualiti Berterusan (CQ) dan untuk memberikan pandangan dan bantuan untuk melaksanakan dan mengekalkan Penambahbaikan dan Pengoptimuman Proses yang menumpukan pada metodologi proaktif
Lakukan penilaian Kawalan Kualiti dan analisis trend secara berterusan mengenai isu kualiti produk, selesaikan masalah kualiti dan mulakan tindakan pembetulan dengan jabatan lain mengikut keperluan.
Sangat keberkesanan tindakan pembetulan dan pencegahan yang diambil
Buat dan semak kemas kini dan pastikan Pelan/Standard (IS) pemeriksaan dan kawalan dipenuhi mengikut keperluan kualiti produk
Memantau dan mengekalkan dasar dan prosedur kualiti syarikat, memantau pelaksanaan dan pembangunannya secara berkala dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa
Sebarang tugas lain yang diberikan oleh syarikat
Mengurus pasukan kawalan Kualiti untuk mengimbangi kualiti dan produktiviti bagi memastikan permintaan pelanggan dipenuhi
Berpengalaman dalam ISO9001 & ISO 14001
Tanggungjawab kerja