Penyelia(Supervisor) ( The Chicken Rice Shop Sunway Carnival )

Penyelia(Supervisor) ( The Chicken Rice Shop Sunway Carnival )

TCRS Restaurants Sdn Bhd | Seberang Jaya, 07, MY

Posted a month ago

Apply Now

DescriptionRequirements


Mempunyai kesihatan yang baik (physical fit).
Mempunyai berat badan 55kg ke atas
Berumur 50 tahun kebawah.
Boleh mengangkat barang berat.

Responsibilities

Membantu menguruskan stok masuk dan keluar di Warehouse.
Memastikan stok teratur dengan baik mengikuti sistem FIFO (First In First Out).
Memastikan kawasan kerja bersih dan selamat.

Benefits

Gaji sehingga RM1500
Makanan disediakan
Gaji 2x sebulan
Elaun Caj Perkhidmatan
Elaun Kehadiran
Latihan & Program Insentif
Kemudahan Perubatan
Cuti Tahunan
Cuti Sakit
EPF 13%
SOCSO
Pakaian Seragam Disediakan
Hari bekerja 6 hari seminggu (Cuti Ahad)
Waktu bekerja 8pagi - 5petang (Kerja Lebih Masa akan dibayar)
Cuti Umum dibayar (mengikut terma dan syarat)