Registeraccountant (RA) MKB

Registeraccountant (RA) MKB

Belastingdienst | Bandar Pusat Jengka, 06, MY

Posted a month ago

Apply Now

DescriptionRegisteraccountant (RA) MKB


Ambities waarmaken, interessante controlevraagstukken oplossen, boeiende bedrijven onder de loep nemen. En óók: collegialiteit, maatschappelijke relevantie, een grote mate van zelfstandigheid en een zeer goede work-life-balance . Die unieke combinatie vind je bij de Belastingdienst. Maak je klaar voor jouw nieuwe functie als registeraccountant bij de directie Midden- en kleinbedrijf op diverse locaties in Nederland.


Dit doe je bij de Belastingdienst


Als registeraccountant controleer je of bedrijven het juiste bedrag aan belasting betalen. Net als bij een jaarrekeningcontrole gaat het bij de controle van fiscale aangiften om de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de verantwoording van de transacties. In jouw rol van registeraccountant bij de Belastingdienst toets je of specifieke fiscale wet- en regelgeving juist is toegepast. Je werkt hiervoor veel samen met fiscalisten van de verschillende belastingmiddelen en met specialisten op het gebied van bijvoorbeeld formeel recht of constructiebestrijding.

 Maar als registeraccountant bij de Belastingdienst doe je meer dan het uitvoeren van complexe controles. Vanuit jouw kennis en kunde draag je natuurlijk ook bij aan de vaktechnische ontwikkeling van jouw vak, aan de begeleiding van collega’s en aan de kwaliteit van de controles van jouw team. Je bent betrokken bij het formuleren van gepast toezicht op bedrijven en je voert vooroverleg met hun fiscalisten en adviseurs over de fiscale consequenties van hun activiteiten en plannen: je bent hun gesprekspartner over de inrichting van de fiscale beheersing van hun bedrijf. Én vanuit jouw kennis en kunde draag je natuurlijk ook bij aan de vaktechnische ontwikkeling van jouw vak.
Je gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven. De rest van de tijd werk je thuis, op kantoor of op een andere werkplek die jij fijn vindt. Bij het samenstellen van je precieze taken houden we rekening met jouw persoonlijke voorkeuren. Zo is het mogelijk om je te specialiseren in één of meer belastingmiddelen, of om je juist breed te oriënteren.

Een bijzondere baan, omdat...


Je werkt bij het grootste accountantskantoor van Nederland. In totaal heb je bij de Belastingdienst wel 800 collega-accountants.
Je al snel als volwaardig gesprekspartner met directies en fiscaal adviseurs van de bedrijven om tafel zit.
Je samen met je collega’s werkt aan een maatschappelijk doel: meer rechtsgelijkheid in Nederland.


Wanneer past deze baan bij je?


Je bent registeraccountant en staat ingeschreven in het register.
Je hebt uitstekende en actuele kennis van de controle.


Jouw competenties


durf
samenwerken
oordeelsvorming
overtuigingskracht
omgevingsbewustzijn