Junior Youth Opportunity/ Junior Management


Fact; + Matriculants will *NOT* get jobs in , Fact: discrimination against young people is on a new high in South Africa And if you are lucky to find employment, then another fact is, it will only be a J.O.B, which means: *J*- *Just* *O - Over* *B - Broke* Every month you will work very hard for 30 days, only to be able to pay for your bills. But for the rest of the month, you will be broke, in other words your income will be in control of your life, is this what you want? Do you want to start your new year off with a *great career opportunity*? *CCL GLOBAL* is established for 21 years, who invest in young people and offer a clear *career path and growth within our company*. *About you*: You will need to be competitive Self-motivated Good communication skills Fully bilingual (*especially Afrikaans)* If you don`t have your *OWN CAR (permanent transport),* then don`t apply *We offer* *Basic, Profitshare and company benefits* Renumeration package will be discussed during interview Room for *growth into Management* Fun, professional, results - driven environment Ongoing support and development ( *Ps - no chancers*)Feit ; + Matrikulante sal *NIE *werk kry in nie , Feit; diskriminasie teen jongmense is op 'n nuwe hoogtepunt in Suid-Afrika En as jy gelukkig is om werk te kry, dan is daar ander feit, dit sal net 'n J.O.B wees, wat beteken: *J- Just* *O - Over* *B* -* Broke* Elke maand sal jy baie hard werk vir 30 dae, net om in staat wees om vir jou rekeninge te betaal. Maar vir die res van die maand sal jy broke wees, met ander woorde jou inkomste sal in beheer wees van jou lewe, is dit wat jy wil h? Wil jy jou nuwe jaar begin met 'n *goeie loopbaangeleentheid*? *CCL GLOBAL* bestaan al vir 21 jaar, wat bel in jongmense en bied 'n uitstekende *loopbaan en groei geleenthede binne ons maatskappy.* *Oor jou:* Jy moet mededingend wees. Self-gemotiveerd Goeie kommunikasievaardighede ten volle tweetalig *(veral Afrikaans)* Indien jy nie jou *EIE VOERTUIG (permanente vervoer*) het nie, moet nie aansoek doen nie *Ons bied:* *Basies, winsdeling asook medies* Pakket sal gedurende onderhoud bespreek word Ruimte vir groei in *Bestuur* Professionele, resultate - gedrewe omgewing Voortgesette ondersteuning en ontwikkeling *( Ps - geen kansvatters nie)*
Company
CCL Global
Posted
05/05/2022
Location
Pretoria, GT, ZA