Business Management/Marketing


Permanent Health and Beauty Jobs in PretoriaAug 18, Visits Industry: Health and Beauty Province: Gauteng Job Type: Permanent Work Experience: Training will be provided in all cases BUSINESS MANAGER / SALES MANAGER / CONSUMEROur companies were established over 20 years ago & have both National and International branches. We are currently expanding our Health- and Sports development sector, therefor Ten Times Global is sourcing well-spoken, goal driven candidates to develop and train for these new rolesWe want to make you part of our dynamic winning ream and family orientated atmosphereShould your application be successful, we offer the following:* Remuneration package and company benefits to be discussed in interview* Excellent opportunity to grow and be promoted* We will develop your communication-, interpersonal and team management skills and provide training on business management and development.* Supportive, positive working environmentThe following requirements must be met:* Own transport* Self disciplined individual* Success driven* Good problem solving skills* Ability to work independently* Bilingual in Afrikaans and English would be beneficialBESIGHEIDSBESTUURDER / VERKOOPSBESTUURDER / VERBRUIKEROns maatskappye is meer as 20 jaar terug gestig & besit nationale sowel as internationale takke. Verdere uitbreiding word gedoen in ons Gesondheid- en Sportontwikkelings sektor, dus is Ten Times Global opsoek na doelgerigte kandidate om te ontwikkel en op te lei vir hierdie nuwe rolle.Ons wil jou deel maak van ons dinamiese wenspan & familie georinteerde atmosfeer.Sou jou applikasie suksesvol wees, bied ons die volgende:* Goeie inkomste en maatskappy voordele, word geduurende onderhoud bespreek* Uitsteekende geleentheid vir groei en bevordering* Jou kommunikasie-, interpersoonlike- en span bestuursvaardighede sal ontwikkel word. Opleiding word ook gebied in besigheidsbestuur en ontwikkeling* Positiewe, ondersteunende werk omgewingDie volgende vereistes word verlang:* Eie vervoer* Self gedisiplineerde individu* Sukses gedrewe* Vermo om onafhanklik te werk* Goeie probleem oplossingsvaardighede* Tweetalig in Afrikaans en Engels sal voordelig weesBy clicking "Send" you accept the Terms of Use and Privacy Policy and agree to receive newsletters and promo offers from Public Ads.
Company
Public Ads
Posted
05/05/2022
Location
Pretoria, GT, ZA